Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.08.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2017-01-202.002.042.0108:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.0309:00:002017-01-20180
2.0209:24:322017-01-20215
2.0209:40:202017-01-20400
2.0209:52:522017-01-205
2.0309:52:522017-01-20820
2.0309:52:522017-01-20375
2.0109:52:522017-01-201000
2.0109:52:522017-01-20420
2.0109:52:522017-01-203731
2.0009:52:522017-01-203002.00
2.0009:52:522017-01-20482
2.0009:52:522017-01-203500
2.0009:52:522017-01-20567
2.0309:53:412017-01-2015
2.0309:53:412017-01-202985
2.0309:54:282017-01-203015
2.0409:54:412017-01-2020002.04
2.0409:54:412017-01-201200
2.0409:54:412017-01-202234
2.0409:54:412017-01-20500
2.0310:05:162017-01-205800
2.0110:05:162017-01-202200
2.0210:28:472017-01-201000
2.0410:35:342017-01-20150
2.0410:54:512017-01-202350
2.0410:54:512017-01-20505
2.0410:54:512017-01-20245
2.0411:01:122017-01-20300
2.0211:19:082017-01-201033
2.0211:26:222017-01-20967
2.0211:26:222017-01-2030
2.0111:26:222017-01-202800
2.0111:26:222017-01-20100
2.0111:26:222017-01-20500
2.0111:26:222017-01-20350
2.0111:26:222017-01-201554
2.0111:27:532017-01-20500
2.0111:30:352017-01-201000
2.0111:34:252017-01-20199
2.0111:34:252017-01-201575
2.0112:20:382017-01-20226
2.0112:20:382017-01-20474
2.0112:20:382017-01-20282
2.0112:20:382017-01-20318
2.0212:56:362017-01-20519
2.0413:13:182017-01-2011
2.0214:28:312017-01-20403
2.0214:55:462017-01-2097
2.0114:55:462017-01-20223
2.0114:55:462017-01-20672
2.0315:09:132017-01-20345
2.0315:09:132017-01-203400
2.0315:17:212017-01-201000
2.0315:36:482017-01-201417
2.0415:36:482017-01-20444
2.0415:36:482017-01-202500
2.0415:36:482017-01-202200
2.0415:36:482017-01-201000
2.0415:36:482017-01-20300
2.0415:36:482017-01-201000
2.0415:36:482017-01-20500
2.0415:36:482017-01-201000
2.0415:36:482017-01-20660
2.0315:46:222017-01-204
2.0315:46:222017-01-2042
2.0315:52:582017-01-202570
2.0316:02:292017-01-2039
2.0316:40:102017-01-201
2.0316:40:102017-01-20500
2.0316:40:102017-01-20490
2.0317:00:002017-01-201328