Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.08.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-09-232.212.302.2708:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.2509:00:002016-09-23514
2.2509:00:002016-09-23538
2.2509:00:002016-09-23548
2.2509:27:322016-09-23572
2.2409:31:162016-09-23892
2.2409:31:162016-09-231000
2.2309:32:312016-09-231000
2.2209:32:312016-09-231300
2.2209:32:312016-09-231000
2.2209:32:312016-09-23900
2.2209:32:312016-09-231200
2.2209:32:312016-09-231400
2.2109:32:312016-09-2332002.21
2.2109:32:322016-09-231800
2.2109:32:322016-09-23119
2.2509:34:142016-09-23100
2.2509:59:282016-09-23328
2.2609:59:282016-09-231000
2.2709:59:462016-09-23900
2.2709:59:462016-09-231200
2.2310:24:482016-09-23638
2.2310:24:482016-09-23162
2.2710:46:042016-09-235000
2.2510:55:362016-09-231000
2.2410:55:362016-09-234000
2.2710:58:162016-09-23400
2.2711:01:122016-09-23238
2.2711:01:122016-09-231120
2.2711:01:452016-09-23642
2.2811:01:462016-09-235870
2.2911:01:462016-09-23800
2.2911:02:312016-09-23200
2.3011:33:372016-09-236782.30
2.3011:33:372016-09-234100
2.3011:33:582016-09-2320
2.3011:34:422016-09-23202
2.3012:02:042016-09-2398
2.3012:02:042016-09-23800
2.3012:03:592016-09-23102
2.2812:03:592016-09-23130
2.2612:28:372016-09-23301
2.2612:28:372016-09-232099
2.2612:28:372016-09-234901
2.2512:28:372016-09-231249
2.2613:47:382016-09-231400
2.2613:50:142016-09-2330000
2.2613:55:422016-09-23200
2.2614:04:262016-09-231300
2.2614:05:532016-09-23820
2.2514:25:112016-09-23600
2.2514:50:482016-09-23651
2.2514:50:482016-09-235302
2.2514:57:312016-09-23465
2.2515:01:042016-09-231003
2.2615:01:332016-09-23800
2.2615:02:132016-09-23190
2.2515:09:092016-09-23669
2.2515:11:102016-09-2351
2.2615:24:552016-09-232000
2.2615:30:232016-09-231500
2.2615:36:462016-09-2310000
2.2615:37:232016-09-2310000
2.2615:37:542016-09-2310000
2.2615:38:422016-09-2312817
2.2715:38:512016-09-23730
2.2715:38:512016-09-23930
2.2815:38:512016-09-233340
2.2815:38:592016-09-232500
2.2815:39:012016-09-23160
2.2815:39:012016-09-231500
2.2915:42:482016-09-23848
2.3015:42:572016-09-231000
2.3015:43:122016-09-234200
2.3015:43:122016-09-232180
2.2815:55:152016-09-2375
2.2715:55:152016-09-23925
2.2816:00:252016-09-231000
2.2816:04:032016-09-23400
2.2716:04:032016-09-2375
2.2616:04:032016-09-239525
2.3016:11:032016-09-232000
2.2916:13:302016-09-23892
2.2916:13:372016-09-231708
2.2716:25:542016-09-23845
2.2716:49:012016-09-234001
2.2617:00:002016-09-23850
2.2617:00:002016-09-235749
2.2617:00:002016-09-2380
2.2617:00:002016-09-232420