Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.08.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-10-262.242.272.2608:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.2609:00:002016-10-2640
2.2609:00:002016-10-261172
2.2509:14:052016-10-261000
2.2509:17:152016-10-261500
2.2509:19:142016-10-261000
2.2509:58:492016-10-26499
2.2610:07:452016-10-26585
2.2610:08:102016-10-26800
2.2610:21:232016-10-2656
2.2510:45:242016-10-261
2.2510:45:242016-10-26386
2.2610:55:262016-10-26440
2.2610:58:252016-10-261000
2.2611:03:032016-10-261000
2.2611:03:262016-10-261000
2.2611:06:282016-10-26900
2.2611:08:242016-10-26967
2.2711:28:342016-10-269002.27
2.2711:32:522016-10-26430
2.2611:33:062016-10-26133
2.2611:33:062016-10-2612000
2.2611:33:062016-10-26300
2.2611:42:262016-10-262567
2.2711:42:262016-10-26430
2.2711:42:262016-10-26437
2.2611:48:502016-10-26170
2.2611:55:192016-10-26200
2.2512:00:582016-10-26469
2.2512:00:582016-10-261550
2.2412:00:582016-10-2629812.24
2.2612:04:412016-10-2619