Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.08.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-12-022.052.092.0608:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.0509:00:002016-12-026002.05
2.0509:00:002016-12-021400
2.0609:05:452016-12-02100
2.0609:07:072016-12-02424
2.0909:20:572016-12-0212.09
2.0810:13:222016-12-02820
2.0810:13:222016-12-022885
2.0810:23:092016-12-02820
2.0610:24:012016-12-02427
2.0610:24:012016-12-021200
2.0610:24:012016-12-02373
2.0610:37:292016-12-02127
2.0610:37:292016-12-02109
2.0610:40:512016-12-025000
2.0611:12:172016-12-02680
2.0911:15:072016-12-0224
2.0712:18:122016-12-02405
2.0712:18:122016-12-0295
2.0612:42:462016-12-02155
2.0813:19:362016-12-02500
2.0813:24:502016-12-021500
2.0813:35:162016-12-02287
2.0813:40:592016-12-02118
2.0813:40:592016-12-02367
2.0813:48:172016-12-021633
2.0613:57:582016-12-023300
2.0614:26:502016-12-02315
2.0614:59:162016-12-022381
2.0614:59:162016-12-02619
2.0715:21:242016-12-021000
2.0615:33:322016-12-027500
2.0615:34:102016-12-022000
2.0715:39:072016-12-021000
2.0715:39:072016-12-02500
2.0715:44:532016-12-021000
2.0715:58:302016-12-021500
2.0716:06:522016-12-02155
2.0616:09:082016-12-02500
2.0716:28:082016-12-02550
2.0716:41:402016-12-021000
2.0716:49:532016-12-02284
2.0617:00:002016-12-02716
2.0617:00:002016-12-02484