Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-07-292.142.192.1708:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.1809:07:072016-07-291000
2.1809:10:172016-07-29300
2.1709:20:142016-07-29600
2.1709:25:052016-07-291000
2.1909:48:352016-07-2912.19
2.1710:04:372016-07-293400
2.1710:04:372016-07-29350
2.1710:04:372016-07-294507
2.1710:06:042016-07-29493
2.1610:07:582016-07-29900
2.1510:11:582016-07-29100
2.1610:28:262016-07-294000
2.1510:29:192016-07-2946
2.1510:29:192016-07-29515
2.1510:29:192016-07-299000
2.1510:29:192016-07-29450
2.1410:29:502016-07-292502.14
2.1410:29:502016-07-29750
2.1510:31:402016-07-292000
2.1510:33:152016-07-293083
2.1510:43:552016-07-29100
2.1510:43:552016-07-29100
2.1811:15:532016-07-29100
2.1811:35:182016-07-291466
2.1811:42:002016-07-291434
2.1811:47:342016-07-29800
2.1911:51:532016-07-2969
2.1911:51:532016-07-2941
2.1612:03:432016-07-29200
2.1512:03:432016-07-29340
2.1512:03:432016-07-291400
2.1512:03:432016-07-291000
2.1512:05:152016-07-291450
2.1512:07:122016-07-291000
2.1512:10:172016-07-29610
2.1512:28:522016-07-291290
2.1812:44:482016-07-2950
2.1612:52:342016-07-291889
2.1513:01:032016-07-29100
2.1413:01:362016-07-29400
2.1614:05:452016-07-293000
2.1614:05:452016-07-292000
2.1614:10:372016-07-293000
2.1614:10:432016-07-291910
2.1614:11:572016-07-292450
2.1614:13:032016-07-296000
2.1614:16:562016-07-293000
2.1614:18:352016-07-2910000
2.1614:19:502016-07-295000
2.1614:20:532016-07-293000
2.1614:40:182016-07-293000
2.1515:26:412016-07-291000
2.1615:31:442016-07-291270
2.1615:32:202016-07-29120
2.1615:41:192016-07-291610
2.1615:41:192016-07-2950
2.1516:21:542016-07-29200
2.1516:21:542016-07-291500
2.1416:22:342016-07-29100
2.1416:22:342016-07-29400
2.1416:49:542016-07-29300
2.1416:49:542016-07-2930
2.1416:49:542016-07-29670
2.1417:00:002016-07-29500
2.1417:00:002016-07-291460
2.1417:00:002016-07-29920
2.1417:04:392016-07-29500