Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.09.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-08-262.322.382.3008:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.3309:00:002016-08-2685
2.3309:00:002016-08-261100
2.3309:00:002016-08-26840
2.3309:00:002016-08-26300
2.3309:00:002016-08-26391
2.3309:00:002016-08-26284
2.3309:00:002016-08-26136
2.3309:00:002016-08-26254
2.3309:00:002016-08-26211
2.3309:01:582016-08-26155
2.3309:01:582016-08-26890
2.3409:02:422016-08-26800
2.3509:02:422016-08-26200
2.3209:02:442016-08-2625002.32
2.3309:03:142016-08-262500
2.3309:03:292016-08-262500
2.3509:04:312016-08-26900
2.3409:04:492016-08-261000
2.3509:04:562016-08-26100
2.3509:04:562016-08-2685
2.3309:11:462016-08-264000
2.3309:11:462016-08-261100
2.3409:11:462016-08-26850
2.3409:11:462016-08-26520
2.3509:11:462016-08-26415
2.3509:11:462016-08-26412
2.3509:11:462016-08-268565
2.3509:11:462016-08-263900
2.3509:11:552016-08-2630238
2.3409:17:252016-08-26300
2.3509:17:252016-08-265465
2.3509:18:472016-08-26300
2.3709:18:472016-08-26185
2.3709:18:472016-08-266465
2.3609:18:522016-08-262000
2.3709:19:502016-08-26300
2.3709:19:502016-08-26700
2.3709:20:072016-08-262020
2.3709:22:182016-08-26558
2.3609:29:062016-08-261000
2.3709:30:072016-08-264000
2.3709:36:272016-08-26204
2.3709:36:272016-08-264796
2.3509:36:452016-08-261000
2.3509:36:452016-08-263000
2.3509:46:132016-08-262000
2.3509:46:322016-08-261000
2.3509:52:302016-08-261000
2.3509:52:302016-08-261000
2.3509:52:302016-08-26638
2.3510:00:462016-08-261000
2.3210:06:552016-08-2681
2.3210:06:552016-08-261000
2.3210:06:552016-08-261480
2.3310:07:062016-08-268
2.3610:07:062016-08-26350
2.3710:07:062016-08-26142
2.3510:17:232016-08-26500
2.3210:20:102016-08-263520
2.3210:20:102016-08-261000
2.3310:24:422016-08-261000
2.3410:29:202016-08-261500
2.3410:29:432016-08-262500
2.3410:29:542016-08-26332
2.3410:55:042016-08-263433
2.3210:58:272016-08-261000
2.3210:58:272016-08-261954
2.3411:03:072016-08-261000
2.3411:03:142016-08-264000
2.3511:05:202016-08-26500
2.3511:05:202016-08-262500
2.3511:06:412016-08-266008
2.3511:06:412016-08-263992
2.3511:11:442016-08-262553
2.3511:14:372016-08-26555
2.3511:19:102016-08-261000
2.3511:35:122016-08-26500
2.3511:35:122016-08-262500
2.3511:43:072016-08-262500
2.3511:51:242016-08-26246
2.3511:51:242016-08-26500
2.3511:51:242016-08-261754
2.3512:02:322016-08-26400
2.3412:05:022016-08-263643
2.3512:11:062016-08-262000
2.3412:17:492016-08-26605
2.3412:18:192016-08-26752
2.3512:32:392016-08-261092
2.3512:32:392016-08-269736
2.3312:35:012016-08-262500
2.3412:40:212016-08-262000
2.3512:42:512016-08-263
2.3412:42:572016-08-26500
2.3512:43:162016-08-263
2.3312:44:442016-08-26200
2.3312:46:392016-08-261300
2.3413:25:512016-08-26400
2.3413:31:062016-08-261600
2.3313:54:432016-08-26360
2.3213:54:432016-08-264798
2.3414:14:182016-08-262450
2.3614:23:202016-08-26350
2.3614:37:152016-08-261000
2.3615:02:522016-08-26650
2.3615:02:522016-08-26270
2.3515:26:222016-08-26650
2.3515:30:082016-08-26598
2.3615:30:082016-08-2680
2.3715:30:082016-08-26822
2.3515:44:222016-08-261000
2.3415:44:222016-08-26500
2.3715:49:472016-08-26178
2.3815:49:472016-08-263222.38
2.3815:50:232016-08-261178
2.3815:50:232016-08-26822
2.3716:44:532016-08-261000
2.3817:00:002016-08-26178
2.3817:00:002016-08-26322
2.3817:03:122016-08-2613