Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

11.08.2016   RB NR 37/2016   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
  4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
  5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
  6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
05.07.2016     Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru

   
30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-09-302.172.252.2108:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.2109:00:122016-09-30150
2.2009:00:122016-09-301098
2.2009:18:132016-09-301000
2.2009:18:552016-09-301000
2.2209:34:332016-09-301000
2.2209:44:432016-09-301000
2.2109:45:322016-09-30250
2.2009:45:322016-09-30902
2.1810:01:502016-09-30150
2.2210:23:582016-09-302924
2.2111:00:552016-09-301000
2.2211:32:162016-09-3011576
2.2211:32:162016-09-30424
2.2211:32:282016-09-30516
2.2211:32:282016-09-30400
2.2211:35:022016-09-3084
2.2211:39:042016-09-30116
2.2311:39:302016-09-30302
2.2311:39:302016-09-30800
2.2411:39:302016-09-3028
2.2211:49:122016-09-3010000
2.2212:24:192016-09-30318
2.2012:29:572016-09-30182
2.2012:54:142016-09-30418
2.2012:54:142016-09-301000
2.1912:54:142016-09-304000
2.1812:54:142016-09-30450
2.1812:54:142016-09-30132
2.1913:37:182016-09-301200
2.1913:38:432016-09-30300
2.1813:55:192016-09-30650
2.2014:26:452016-09-3095
2.1814:28:412016-09-301500
2.1814:33:282016-09-30900
2.2014:39:342016-09-30193
2.1815:19:012016-09-301818
2.1815:19:012016-09-302000
2.1815:19:012016-09-30470
2.1815:19:012016-09-301000
2.1815:19:012016-09-301612
2.1815:28:142016-09-30388
2.1815:28:282016-09-30512
2.1815:34:292016-09-302000
2.1815:34:292016-09-30470
2.1815:35:022016-09-30150
2.1815:35:452016-09-30380
2.1815:39:422016-09-301620
2.1815:52:092016-09-30380
2.1815:54:362016-09-301620
2.1716:03:012016-09-304902.17
2.1716:03:082016-09-30610
2.1716:03:082016-09-301000
2.1716:03:082016-09-301000
2.1716:03:082016-09-30390
2.1816:31:492016-09-30380
2.2016:32:462016-09-30565
2.2016:33:452016-09-303000
2.2016:36:022016-09-301000
2.2016:36:022016-09-301000
2.2016:37:152016-09-301000
2.2016:37:222016-09-30512
2.2116:38:562016-09-30277
2.2216:42:552016-09-30800
2.2216:42:552016-09-301200
2.2216:42:552016-09-30330
2.2316:43:382016-09-305156
2.2316:43:382016-09-30940
2.2416:44:222016-09-30672
2.2416:44:222016-09-301500
2.2416:44:222016-09-30777
2.2416:44:222016-09-301000
2.2416:44:222016-09-309000
2.2516:45:072016-09-301002.25
2.2416:45:432016-09-301000
2.2516:45:432016-09-30400
2.2316:49:372016-09-301100
2.2416:49:372016-09-308691
2.2416:49:372016-09-301100
2.2417:00:002016-09-30699
2.2417:00:002016-09-301
2.2417:00:002016-09-303909
2.2417:00:002016-09-303000
2.2417:00:002016-09-303700
2.2417:00:002016-09-308300