Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

30.06.2016   RB NR 27/2016   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku    
30.06.2016   RB NR 26/2016   Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 25/2016   Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki    
30.06.2016   RB NR 24/2016   Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L    
28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    
27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    
08.06.2016   RB NR 21/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)    
08.06.2016   RB NR 20/2016   Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.    
             
03.06.2016   RB NR 19/2016   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.    
25.05.2016   RB NR 18/2016   Wybór biegłego rewidenta    
25.05.2016   RB NR 17/2016   Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA    
18.05.2016   RB NR 16/2016   Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej    
18.05.2016   RB NR 15/2016   Udział Spółki w procesie negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej    
16.05.2016   RB NR 14/2016   Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego GK PZ CORMAY S.A. za rok 2015    
13.05.2016   RB NR 13/2016   Rekomendacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu złożonego przez PZ CORMAY S.A.    
29.04.2016   RB NR 12/2016   Zawarcie aneksu do umowy kredytowej    
23.04.2016   RB NR 11/2016   Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości    
20.04.2016   RB NR 10/2016   PZ Cormay S.A Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk     NOTOWANIA

DataMinimumMaksimumKurs odniesieniaOtwarcieZamknięcie
2016-07-012.232.282.2808:30:0017:30:00
WolumenMinimumMaksimum
2.2709:00:002016-07-012100
2.2709:00:002016-07-01500
2.2709:00:002016-07-011000
2.2709:00:002016-07-01500
2.2709:00:002016-07-01505
2.2709:00:002016-07-01699
2.2809:25:172016-07-0122.28
2.2809:28:582016-07-0150
2.2809:33:032016-07-01370
2.2809:33:032016-07-012130
2.2609:40:202016-07-01500
2.2709:42:272016-07-015
2.2709:51:262016-07-01111
2.2709:56:202016-07-01840
2.2710:01:002016-07-0170
2.2710:01:002016-07-0170
2.2810:47:502016-07-0110
2.2711:07:182016-07-012494
2.2711:29:202016-07-013304
2.2611:37:222016-07-01444
2.2611:40:392016-07-014556
2.2512:27:082016-07-015000
2.2412:27:552016-07-01186
2.2512:47:442016-07-01286
2.2513:09:432016-07-01714
2.2413:13:152016-07-01286
2.2413:27:092016-07-011000
2.2413:41:512016-07-01528
2.2414:01:142016-07-01972
2.2514:04:122016-07-011200
2.2414:06:212016-07-01100
2.2414:55:362016-07-011928
2.2314:55:362016-07-0120002.23
2.2314:55:362016-07-0172
2.2314:55:362016-07-01500
2.2315:04:452016-07-01928
2.2315:04:452016-07-0172
2.2515:12:482016-07-011000
2.2515:16:152016-07-011000
2.2515:46:322016-07-01828
2.2615:46:322016-07-014172
2.2316:05:012016-07-01398
2.2316:05:012016-07-01102
2.2316:32:312016-07-012360