Stabilny kwartał PZ Cormay

Drugi kwartał z rzędu Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA). Pomogło ograniczenie sprzedaży …

Dowiedz się więcej