Program skierowany jest do kluczowych pracowników spółki i wiąże się z emisją do 3,86 mln akcji serii N. Walne zgromadzenie spółki postanowiło o przyjęciu programu motywacyjnego na lata 2018-2020. Cena emisyjna akcji serii N, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego wynosić będzie 1 zł za jeden walor serii N. Natomiast termin wykonania praw z warrantu subskrypcyjnego upływa 31 grudnia 2021 r.

Kluczem do dalszego rozwoju PZ Cormay ma być komercjalizacja własnych analizatorów. Nowy biochemiczny analizator Equisse zarejestrowano w Szwajcarii, a prace rozwojowe nad jego drugą, istotnie tańszą wersją, weszły w kolejną fazę. Analizator miałby trafić do otwartej sprzedaży w pierwszej połowie 2019 roku. Zarząd oczekuje również, że przełom 2018 i 2019 roku przyniesie start komercjalizacji analizatorów hematologicznych. Ważnym elementem planu rozwoju jest pozyskanie środków ze sprzedaży włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese. To pozwoliłoby na wykorzystanie środków do sfinansowania budowy nowej fabryki w Lublinie, której rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok.

Grupa w I kwartale 2018 uzyskała 0,23 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację wobec -0,46 mln rok wcześniej. Przychody wyniosły 17,2 mln zł. To kolejny kwartał z dodatnim wynikiem EBITDA. Spółka w ostatnich miesiącach dokonała znaczącej poprawy w zakresie kosztów, efektywności wykorzystania zasobów oraz uporządkowała struktury pod kątem produktowym i cenowym. W następnych kwartałach wyzwanie będzie powstrzymanie spadku sprzedaży. Według zarządu przełamanie tej tendencji przy zoptymalizowanym już poziomie kosztowym wpłynie znacząco na wzrost osiąganego zysku operacyjnego.

≪ Wróć do listy wpisów