Notowany na GPW dystrybutor sprzętu medycznego i producent odczynników diagnostycznych zakończył 2021 r. z 30% wzrostem sprzedaży, do 84,8 mln zł (według szacunkowych danych). Przychody Grupy w IV kw. przekroczyły 24,6 mln zł, wobec 21,3 mln zł rok wcześniej. Zarówno wyniki IV kwartału jak i całego 2021 r. są najwyższymi wypracowanymi przez Grupę od 7 lat. 

Motorem napędowym Grupy CORMAY jest sprzedaż analizatorów, oferta których w ostatnich dwóch latach została wzbogacona o 6 nowoczesnych urządzeń hematologicznych i biochemicznych. Wartość sprzedaży analizatorów wzrosła w 2021 r. o ponad połowę, do 26 mln zł, przy blisko 20% wzroście sprzedaży odczynników, do 46,4 mln zł. Najdynamiczniej rozwijającym się segmentem działalności Grupy jest hematologia, przychody której zwiększyły się w minionym roku o 38%, do blisko 42 mln zł. Sprzedaż analizatorów i odczynników biochemicznych zwiększyła się o jedną czwartą, do 28 mln zł. W minionym roku Grupa zwiększyła sprzedaż w każdym z geograficznych regionów, w którym jest obecna. Największy, 65% wzrost sprzedaży, do ponad 18 mln zł, osiągnięty został na rynkach krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej, o czym przesądziła m.in. ekspansja na rynku indyjskim.

– Dynamiczny wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale oraz w całym 2021 r. jest pierwszym z owoców wytężonej pracy ostatnich lat nad rozwojem szeregu obszarów naszej działalności. Dywersyfikacja grona strategicznych dostawców Grupy, poszerzenie oferty, szczególnie w obszarze sprzętu diagnostycznego, rozwój sieci sprzedaży, zmiany w strukturach sprzedaży i marketingu Grupy, zwiększenie efektywności działów wsparcia, kluczowych dla rejestracji nowych produktów – wszystkie te działania były istotne dla wkroczenia przez Grupę CORMAY na ścieżkę wzrostu skali naszej działalności. Cieszy nas powtarzalność osiąganych rezultatów. Od pięciu kwartałów zwiększamy sprzedaż nie tylko rok do roku, ale również w porównaniu do wyników sprzedaży sprzed dwóch oraz trzech lat – komentuje Janusz Płocica, prezes PZ CORMAY.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że Grupa CORMAY znajduje się na początku nowej ścieżki rozwoju. – 2022 rok oraz kolejne lata będą stać w Grupie CORMAY pod znakiem dalszego poszerzania oferty produktowej, w tym rejestracji nowych urządzeń do sprzedaży w kolejnych krajach, sukcesywnego wzmacniania rynkowej pozycji Grupy oraz dostosowywania się do nowych regulacji dla rynku urządzeń in vitro. W dłuższym okresie nasze wysiłki i inwestycje powinny przełożyć się na istotny wzrost dochodów Grupy oraz jej wartości dla Akcjonariuszy – dodaje Janusz Płocica.

≪ Wróć do listy wpisów