Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Zarząd

 

 

Janusz Płocica
Prezes Zarządu

Pan Janusz Płocica posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem m.in. Szkoły Głównej Handlowej. Sprawował następujące funkcje: (i) od kwietnia 2005 r. do maja 2014 r. był Prezesem Zarządu Zelmer S.A., (ii) w latach 2002 – 2005 był Prezesem Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A., (iii) w latach 1999- 2002 był Prezesem Zarządu Vistula S.A.. W latach 1996 - 1999 pełnił funkcję Wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Spółkami Portfelowymi w Trinity Management Sp. z o.o. W latach 1993 – 1995 był Department Managerem w spółce Procter & Gamble.

   
 
Wojciech Suchowski 
Wiceprezes Zarządu

Pan Wojciech Suchowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, o specjalności Zarządzanie Finansami. W latach 2013-2014 był Członkiem Zarządu i Zastępcą Dyrektora Generalnego w spółce FUGO S.A. w Koninie oraz Członkiem Rady Nadzorczej, a następnie Członkiem Zarządu w Fugo Odlew Sp. z o.o. w Koninie. Od 2009 r. do 2012 r. był Dyrektorem Generalnym i Przewodniczącym Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. (Belgia). W latach 2009-2010 był Prezesem Zarządu Ponar Real Estate Sp. z o.o. W latach 2009 – 2010 był Członkiem Zarządu spółki publicznej Relpol S.A. Od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce publicznej Ponar Wadowice S.A. w Warszawie, a od stycznia 2010 r. Wiceprezesa Zarządu. W latach 2003–2011 prowadził własną działalność gospodarczą w postaci doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Do 2011 r. świadczył usługi na rzecz podmiotów związanych z grupą kapitałową Gremi. Pan Wojciech Suchowski w ramach prowadzonych projektów pełnił funkcje dyrektora finansowego m.in. w KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o. i Dragmor Sp. z o.o. W latach 2002–2003 był analitykiem finansowym w Krakowskim Centrum Inwestycyjnym S.A. W 2002 r. był analitykiem finansowym w Gremi Grzegorz Hajdarowicz. W latach 1997 r. do 2001 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego w spółce Chłodnie Zgoda Sp. z o.o..

Pan Wojciech Suchowski zdobywał doświadczenie we współpracy z Grupą Gremi w kilku segmentach przedsiębiorczości (restrukturyzacji przedsiębiorstw, inwestycjach w sektorze nieruchomości, projektach rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projektach deweloperskich). Podczas pełnienia funkcji w zarządach spółek notowanych na GPW brał udział w procesach restrukturyzacji.

 
  Flavio Finotello
Członek Zarządu

Pan Flavio Finoletto ma blisko 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach z branż chemicznej i hi-tech. Absolwent Uniwersytetu w Melbourne, swoją karierę rozwijał m.in. w spółkach z grupy Imperial Chemical Industries oraz w australijskiej spółce zależnej Varian, amerykańskiego producenta aparatury badawczo-naukowej. Od końca lat 90. związany z dzisiejszą Linde Group, początkowo jako business manager w BOC Gases, a od połowy pierwszej dekady XXI wieku kierujący działem gazów specjalnych w regionie Europy Wschodniej Linde Group. W swojej dotychczasowej karierze odpowiadał m.in. za rozwijanie sprzedaży, w tym wprowadzaniu produktów na nowe rynki.
   
  Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności PZ CORMAY S.A. pomiędzy członków zarządu.