Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Rada Nadzorcza

Konrad Łapiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Konrad Łapiński - posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Finanse i bankowość. Na giełdzie inwestuje od 1993r. Po zakończeniu studiów zatrudniony w Skarbiec TFI S.A. Przez pierwszy rok pracował jako analityk rynku akcji. Od stycznia 2002r. do czerwca 2008r. jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Jest pomysłodawcą, współtwórcą, inwestorem i jednocześnie zarządzającym funduszem Total FIZ.

Marek Warzecha - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Marek Warzecha pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Voxel S.A, Famak S.A oraz Energosynergia Technologie Sp. z o.o. Od 2009 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Ponar Silesia S.A i Ponar Wadowice S.A. W latach 2007–2014 m.in. członek Rad Nadzorczych w Fugo S.A, Fugo-Odlew Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Eir Sp. z o.o. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek politologia i dziennikarstwo). Przed 2007 r. pełnił funkcję m.in. w Zarządach: Fazos S.A., Videograf sp. z o.o. oraz funkcje w Radzie Nadzorczej – m.in. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha spełnia kryteria niezależności określone w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady,  (ii) punkcie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Piotr Augustyniak

Pan Piotr Augustyniak jest absolwentem Wydział Filologii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1992 był zatrudniony w New York Times (Warszawa) na stanowisku tłumacza. W latach 1992-1993 był asystentem oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1993-1994 kierował zespołem prywatyzacyjnym oraz był kierownikiem projektu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,
W latach 1994-2011 był związany z Enterprise Investors (EI) jako partner (2006-2011, odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, członek rad nadzorczych spółek portfela EI: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp, Comp Rzeszów (obecenie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologis (Holandia), wiceprezes, dyrektor inwestycyjny, analityk. Jego główne osiągnięcia w EI to: udział w ponad 40 transakcjach związanych ze spółkami EI; w szczególności sprzedaż na rynku prywatnym kontrolnych pakietów akcji spółek Bauma (kupujący: Ulma Construccion), Agros Nova (kupujący: Sonda), Opoczno (kupujący: Cersanit), wprowadzenie na GPW takich spółek jak: Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), PEP ,Opoczno, Teta, Sfinks, AB, Magellan, zakończona sukcesem restrukturyzacja finansowa słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i nadzór nad planem restrukturyzacji obejmującym negocjacje z grupą banków finansujących spółkę). Od czerwca do grudnia 2001 r. był Prezesem Zarządu Euroaparatura S.A. (oddelegowany w ramach pracy w Enterprise Investors do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki – sprzedaż aktywów, dostosowanie struktury i poziomu kosztów, zmiana organizacji spółki). Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Asseco Poland i Mercor (spółek notowanych na GPW), zajmuje się również doradztwem finansowym i strategicznym dla firm. Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym niemieckim i rosyjskim.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności określone w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady,  (ii) punkcie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Tomasz Markowski

Pan Tomasz Markowski - ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na specjalności Finanse i Inwestycje. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w PTE Skarbiec-Emerytura na stanowisku analityka rynku akcji. Od 2010 roku, już jako zarządzający, doświadczenie zdobywał w Skarbiec TFI oraz PTE Warta. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuły CFA (Chartered Financial Analyst) i CIIA (Certified International Investment Analyst). Do zespołu Total FIZ dołączył w październiku 2014 roku, gdzie współuczestniczy w zarządzaniu funduszem. 

Tadeusz Wesołowski

Pan Tadeusz Wesołowski – doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych notowanych na warszawskiej giełdzie spółek: Neuca, Selvita, Braster. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Veture Capital: Inovo oraz Experior.


Komitet Audytu w składzie:

Piotr Augustyniak – Przewodniczący KA
Tadeusz Wesołowski - Członek KA
Tomasz Markowski – Członek KA

 

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2012

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2011

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2009

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2008