Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Walne zgromadzenie
           
07.08.2018       Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.08.2018  
           
28.06.2018   RB NR 21/2018  

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 7 sierpnia 2018 r.

 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
 4. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii M Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji
 5. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ich ceny emisyjnej
 6. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N
 
           
27.06.2018       Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2018  
           
22.06.2018   RB NR 17/2018   Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
           
30.05.2018      

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 27 czerwca 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.,
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 8. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii M Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji
 9. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ich ceny emisyjnej
 10. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N

 

 
           
15.06.2017       Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2017  
           
17.05.2017   RB NR12/2017  

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 14 czerwca 2017 r.

 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
 4. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.
 7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
08.09.2016       Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.09.2016r.    
             
11.08.2016       Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
 4. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
 5. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
 6. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA.
   
             
             
             

 

30.06.2016       Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2016r.    
             
05.07.2016       Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru    

 

28.06.2013   RB NR 23/2016   Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.    

 

 

CRM | Sprawozdanie Zarządu
Zaktualizowana wersja Sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. w związku z rekomendowaną zmianą treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 22/2016 w dniu 27.06.2016 r.


27.06.2016   RB NR 22/2016   PZ CORMAY S.A.: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.    

 

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w Warszawie w Hotelu Ibis przy Al. Solidarności 165 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 15.06.2015

  RB NR 34/2015  

Przekazanie do publicznej wiadomości sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014
Załączniki:

1. Ocena_RN_z_dzialalnosci_PZ_Cormay_S.A.pdf  
2. Ocena_RN_JSF_PZ_Cormay_S.A..pdf  
3. Ocena_RN_z_dzialalnosci_GK_Cormay.pdf  
4. Ocena_RN_SSF_GK_Cormay.pdf

   

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2015 r.

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 2 kwietnia 2015 r.


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 6 marca 2015 r.

 
Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w dniu 19.12.2014 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zwyczajne Walne Zgrowadzenie dnia 18 czerwca 2014 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 30 czerwca 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 8 października 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  dnia 29 czerwca 2010 r.
Wyniki głosowania NWZA PZ CORMAY S.A. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. dnia 30 czerwca 2009 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 stycznia 2009 roku 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2008 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2007 roku