Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Akcjonariat

Akcjonariat 

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów:

Stan na dzień 01 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie Ilość akcji % kapitału Ilość głosów % głosów
TOTAL FIZ 13 744 014 17,80% 13 744 014 17,80%
Nationale-Nederlanden OFE 4 948 224 6,40% 4 948 224 6,40%
Pozostali 58 512 770 75,78% 58 512 770 75,78%
Razem 77 205 008 100,00% 77 205 008

100,00%