Jesteś tutaj: Strona głównaSPÓŁKA > Akcjonariat

Akcjonariat 

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów:

Stan na dzień 07 września 2016 roku

Wyszczególnienie Ilość akcji % kapitału Ilość głosów % głosów
TOTAL FIZ 14 632 286 22,96% 14 632 286 22,96%
Nationale-Nederlanden OFE 4 948 224 7,77% 4 948 224 7,77%
Allianz Polska OFE 4 265 398 6,69% 4 265 398 6,69%
Pozostali 39 878 046 62,58% 39 878 046 62,58%
Razem 63 723 954 100,00% 63 723 954

100,00%


Zestawienie zostało sporządzone na podstawie raportów bieżących z uwzględnieniem raportów publikowanych przez powszechne towarzystwa emerytalne tj. informacji rocznych o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach OFE (na dzień 07.09.2016 roku)