Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > Raporty 2018
           
           
14.08.2018   RB NR 24/2018   Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2018 roku.  
07.08.2018   RB NR 23/2018   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.08.2018 r.  
07.08.2018   RB NR 22/2018   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.08.2018  
28.06.2018   RB NR 21/2018   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 7 sierpnia 2018 r.  
27.06.2018   RB NR 20/2018   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2018 r.  
27.06.2018   RB NR 19/2018   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2018 roku  
27.06.2018   Korekta RB NR 18/2018   Korekta raportu bieżącego nr 18/2018  
27.06.2018   RB NR 18/2018   Zawarcie aneksu do umowy kredytowej  
22.06.2018   RB NR 17/2018   Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
30.05.2018   RB NR 16/2018   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 27 czerwca 2018 r.  
29.05.2018   RB NR 15/2018   Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji  
25.05.2018   RB NR 14/2018   Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR  
25.05.2018   RB NR 13/2018   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
23.05.2018   RB NR 12/2018   Aktualizacja informacji odnośnie przewidywanych działań w zakresie pozyskania finansowania  
23.05.2018   RB NR 11/2018   Aktualizacja informacji dot. planowanego programu motywacyjnego dla Zarządu i kadry menadżerskiej  
23.05.2018   RB NR 10/2018   Wybór biegłego rewidenta  
23.05.2018   RB NR 9/2018   Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji  
21.05.2018   RB NR 8/2018   Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR  
19.04.2018   RB NR 7/2018   Zawarcie aneksu do umowy kredytowej  
28.03.2018   RB NR 6/2018   Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR  
09.03.2018   RB NR 5/2018   Decyzja dotycząca odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017  
20.02.2018   RB NR 4/2018   Przewidywane działania w zakresie pozyskania finansowania  
29.01.2018   RB NR 3/2018   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku  
12.01.2018   RB NR 2/2018   Aktualizacja oceny ryzyka zwrotu dotacji  
08.01.2018   RB NR 1/2018   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji