Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

22 kwietnia 2022 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
20 maja 2022 r.Skonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał 2022 roku
9 września 2022 r.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
10 listopada 2022 r.Skonsolidowane raporty kwartalne za III kwartał 2022 roku