18 kwietnia 2019 roku Skonsolidowany raport roczny
18 kwietnia 2019 roku Jednostkowy raport roczny
15 maja 2019 roku Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał
23 sierpnia 2019 rokuSkonsolidowany raport półroczny
14 listopada 2019 rokuSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał