Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

23 kwietnia 2021 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
14 maja 2021 r.Skonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał 2021 roku
10 września 2021 r.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
10 listopada 2021 r.Skonsolidowane raporty kwartalne za III kwartał 2021 roku