Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

24 kwietnia 2020 rokuJednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
15 maja 2020 rokuSkonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał 2020 roku
4 września 2020 rokuSkonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
20 listopada 2020 rokuSkonsolidowane raporty kwartalne za III kwartał 2020 roku