Spółka zależna Cormaya podpisała list intencyjny z podmiotem zainteresowanym nabyciem pakietu udziałów w Diesse Diagnostica Senese. 

Potencjalny nabywca ma przeprowadzić proces badania due diligence Diesse (podmiot współkontrolowany przez Orphee – 45% udziałów w kapitale i 50% na walnym) i później podjąć ostateczną decyzję. List intencyjny daje wyłączność na prowadzenie badania i negocjacji na 6 tygodni. Jeśli po tym okresie potencjalny nabywca potwierdzi warunki transakcji uzgodnione w liście intencyjnym, wyłączność zostanie przedłużona do 15 stycznia 2019 r. – Podpisanie listu intencyjnego jest początkiem procesu, w wyniku którego, w przypadku pozytywnego jego zakończenia, może dojść do transakcji zbycia posiadanych przez Orphee udziałów Diesse, jednakże przyszły przebieg procesu przygotowania transakcji nie gwarantuje dojścia transakcji do skutku – czytamy w komunikacie Orphee.

Włoska spółka zajmuje się diagnostyką immunologiczną. Diesse zamknęła pierwsze półrocze 2018 roku poprawą wyników. – Minione półrocze było kolejnym zyskownym okresem Diesse Diagnostica Senese. Wzrost sprzedaży i zysku netto w minionym okresie odnotowujemy z tym większą satysfakcją, ponieważ sukcesywna poprawa wyników włoskiej spółki zwiększa zainteresowanie nią ze strony zewnętrznych inwestorów, co w oczywisty sposób przekłada się na wartość tego aktywa. W ocenie Rady Dyrektorów Orphee ewentualna transakcja sprzedaży posiadanego pakietu akcji Diesse Diagnostica może nastąpić w okresie najbliższych dwunastu miesięcy – komentował przy okazji ostatniego raportu finansowego Janusz Płocica, przewodniczący Rady Dyrektorów Orphee.

Sprzedaż udziałów we włoskiej Diesse jest jednym ze sposobów na pozyskanie finasowania dalszego rozwoju Grupy Cormay. Chodzi o sfinansowanie prac dotyczących komercjalizacji nowych analizatorów: biochemicznego Equisse oraz hematologicznych Hermes Senior i Junior.

≪ Wróć do listy wpisów