Po tym, jak z braku kworum walne zgromadzenie PZ Cormay nie podjęło w środę decyzji o emisji akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd spółki zwołał kolejne walne zgromadzenie na 7 sierpnia i liczy na przegłosowanie wówczas podniesienia kapitału, poinformował ISBnews prezes Janusz Płocica. Podkreślił, że według zarządu alternatywą dla emisji jest spowolnienie prac nad projektami analizatorów, co siłą rzeczy oddali perspektywę przełomu w rozwoju PZ Cormay.

„PZ Cormay znajduje się w kluczowym dla spółki i jej akcjonariuszy momencie rozwojowym. Po kilku latach prac jesteśmy u progu wprowadzenia na rynek trzech analizatorów własnej konstrukcji: hematologicznych Hermes Senior i Junior oraz biochemicznego Equisse, które stanowić dla nas będą przepustkę do największej i najbardziej intratnej części rynku diagnostyki IVD. Aby zakończyć przygotowanie analizatorów do komercjalizacji i skutecznie wprowadzić je na rynek konieczne jest zapewnienie firmie dodatkowych źródeł finansowania. Jako zarząd spółki uznaliśmy, iż pozyskanie tych środków w drodze emisji akcji jest obecnie najdogodniejszym dla spółki i jej akcjonariuszy rozwiązaniem” – powiedział Płocica w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że spółka pracuje nad pozyskaniem alternatywnych dla emisji akcji źródeł finansowania rozwoju spółki, uwolnieniem kapitału spółki zamrożonego m.in. w nieruchomościach niezwiązanych z bieżącą działalnością firmy, pozyskaniem dotacji ze środków publicznych czy poprawą wyników z dotychczasowej działalności i zwiększeniem dodatnich przepływów z biznesu, tak by środki z ewentualnej emisji akcji były tylko jednym ze źródeł finansowania końcowych nakładów na projekty Hermes i Equisse.

„Tym niemniej dla szybkiego dokończenia i wyjścia na rynek z tymi kluczowymi dla spółki produktami zastrzyk kapitału wydaje się nam niezbędny. Alternatywą jest spowolnienie prac nad projektami analizatorów, co siłą rzeczy oddali perspektywę tak oczekiwanego przełomu w naszym rozwoju” – wskazał prezes.

≪ Wróć do listy wpisów