Spółka zgłosiła analizator hematologiczny Hermes Senior w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL). Wkrótce może wprowadzić urządzenie do obrotu na rynek. 

Po 14 dniach (przy braku zastrzeżeń URPL) spółka będzie mogła wprowadzać aparat do obrotu na rynku polskim i europejskim (UE, EOG) oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. Projekt Hermes Senior to przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla Cormaya. W ocenie zarządu komercjalizacja tego urządzenia może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe.

Spółka przy okazji publikacji ostatniego raportu kwartalnego zwracała uwagę, że miniony kwartał przyniósł znaczący postęp w realizacji strategicznych projektów. Jednocześnie wskazano, iż analizatory biochemiczne Equisse, które od kilku miesięcy pracowały w komercyjnych laboratoriach w Polsce, potwierdziły swoje komercyjne atuty. Trafiły do zagranicznych odbiorców, rozpoczynając de facto drugą fazę komercjalizacji urządzenia, w której będzie ono oferowane odbiorcom na całym świecie. Prace nad drugą, istotnie tańszą wersją analizatora przebiegają zgodnie z planem, zakładającym wprowadzenie go do masowej sprzedaży już w połowie 2019 roku.

– W ramach projektu Hermes Senior, przezwyciężywszy technologiczne wyzwania, które opóźniły komercjalizację analizatora, ponownie wkroczyliśmy w etap walidacji wewnętrznej. Jej pozytywne zakończenie pozwoli nam na niezwłoczną zewnętrzną walidację analizatora, której pozytywne zakończenie daje szansę na uzyskanie rejestracji urządzenia jeszcze w tym roku – oceniał w raporcie za III kwartał Janusz Płocica, prezes Cormaya.

W październiku Cormay pozyskał z nowej emisji akcji 7 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje w analizatory. Kilka dni temu spółka zależna od PZ Cormay podpisała aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży udziałów we włoskiej firmie Diesse Diagnostica Senese. Doprecyzowuje on wstępne warunki potencjalnej transakcji oraz przedłuża okres wyłączności na prowadzenie negocjacji do końca lutego 2019 roku. Podpisanie aneksu jest kolejnym etapem procesu, którego pozytywne rozstrzygnięcie może doprowadzić do sprzedaży przez Orphee udziałów w Diesse. Giełdowa spółka dysponuje pakietem 45% udziałów w kapitale i 50% na walnym.

≪ Wróć do listy wpisów