PZ Cormay oczekuje w II połowie 2021 roku wzrostu przychodów i wyników względem porównywalnego okresu 2020 i 2019 roku – poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica. Spółka planuje wprowadzić do oferty w tym i kolejnym roku łącznie 5 nowych analizatorów.

– Jesteśmy zadowoleni zarówno z osiągniętych wyników, jak i z tego, że powody wzrostów sprzedaży i zysku w największej mierze związane były z naszymi decyzjami i działaniami wcześniej podejmowanymi, a nie czynnikami zewnętrznymi. Liczymy, że druga część roku również będzie stała pod znakiem wzrostów wobec porównywalnych okresów 2020, a nawet 2019 r. – poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica.

Na koniec czerwca 2021 roku PZ Cormay odnotował 39,5 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 30 proc. r/r). EBITDA wyniosła w tym okresie  3,2 mln zł (wzrost o 4,7 mln zł), a zysk netto ukształtował się na poziomie 2,7 mln zł wobec 6,8 mln zł straty rok wcześniej.

W ocenie prezesa Płocicy rozbudowa portfolio produktowego przynosi efekty. Jest to widoczne szczególnie  w obszarze hematologii, w której w minionym półroczu PZ Cormay odnotował wzrost przychodów o ponad 60 proc. r/r i o ponad 33 proc. w porównaniu z I półroczem 2019 r.  – Oczekujemy, że wraz z rejestracją nowych urządzeń na kolejnych rynkach nasz potencjał sprzedażowy będzie rósł – uważa Janusz Płocica.

Na poziomie rentowności istotny wpływ na nasze wyniki mają czynniki niebiznesowe, związane m.in. z wyceną naszych aktywów finansowych, kursami walut, których kierunek trudno dziś prognozować. Na poziomie znormalizowanych wyników, oczyszczonych z wpływu wydarzeń jednorazowych, liczymy na istotne polepszenie wyników rdr – poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica.

CAŁY WYWIAD

≪ Wróć do listy wpisów