Giełdowa grupa sfinalizowała proces sprzedaży włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese. Za pakiet udziałów należący do Grupy Cormay, odpowiadający za 50% głosów na WZ Diesse, francuski fundusz private equity ArchiMed SAS zapłacił 13,3 mln EUR (57 mln zł według średniego kursu z dnia zawarcia transakcji). Środki ze sprzedaży Grupa Cormay zamierza wykorzystać m.in. dla współfinansowania budowy nowej fabryki odczynników.

Zgodnie z umową, cena sprzedaży pakietu akcji Diesse płatna do Grupy Cormay może dodatkowo  zwiększyć się o maksymalnie 1,2 mln EUR w zależności od wyników sprzedażowych, jakie włoska spółka osiągnie w 2019 roku.

– To była kompleksowa i skomplikowana transakcja. Zakończony proces sprzedaży pakietu akcji włoskiej spółki otwiera drogę do realizacji kluczowych dla  wzrostu wartości Grupy inwestycji, zapewniając środki niezbędne dla ich sfinansowania. Wpływy ze sprzedaży akcji w pierwszej kolejności mogą zostać przeznaczone dla sfinansowania budowy fabryki odczynników, spełniającej wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa oraz znacząco zwiększającej moce wytwórcze Grupy w przyszłości. Sprzedaż Diesse pozwoli również na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy, umożliwiając efektywne wejście na rynek z poszerzoną ofertą analizatorów hematologicznych i biochemicznych, w tym analizatorów własnej konstrukcji: Hermes i Equisse – mówi Janusz Płocica, prezes PZ Cormay.

≪ Wróć do listy wpisów