Relacje Inwestorskie » Spółka » Akcjonariat
Stan na 10.11.2021 r.
AkcjonariuszLiczba akcji% kapitałuLiczba głosów% głosów
TOTAL FIZ 16 000 00019,0016 000 00019,00
Pozostali68 205 00881,0068 205 00881,00
Razem84 205 008100,0084 205 008100,00