Relacje Inwestorskie » Spółka » Rada Nadzorcza

Konrad Łapiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i bankowość). Po zakończeniu studiów zatrudniony w Skarbiec TFI S.A., gdzie początkowo pracował jako analityk rynku akcji, a następnie (w latach 2002-08) jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Jest pomysłodawcą, współtwórcą, inwestorem i jednocześnie zarządzającym funduszem Total FIZ.

 

Tadeusz Wesołowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Zasiada w radach spółek: Neuca, Selvita, NanoGroup i Pure Biologics. Zaangażowany ponadto w funduszach typu Veture Capital: Inovo oraz Experior. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

 

Piotr Augustyniak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska oraz zarządzanie. Aktualnie członek rad nadzorczych w spółkach: Asseco Poland S.A., Asseco Data Systems S.A., Ciech S.A., i PZ Cormay S.A. W latach 1994-2011 pracował w funduszu private equity Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, monitoring, oraz wprowadzanie spółek na GPW. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych m. in. w spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A., Comp Rzeszów S.A., Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia). W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1991-1992 pracował w biurze New York Times Warszawa. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności.

 

Tomasz Markowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Finanse i Inwestycje). Od 2014 roku członek zespołu Total FIZ, gdzie współuczestniczy w zarządzaniu funduszem. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w PTE Skarbiec-Emerytura na stanowisku analityka rynku akcji. Od 2010 roku, już jako zarządzający, zdobywał doświadczenie w Skarbiec TFI oraz PTE Warta. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuły CFA (Chartered Financial Analyst) i CIIA (Certified International Investment Analyst).

 

Andrzej Trznadel

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego. Zarządzał funduszem private equity o profilu biotechnologicznym będącym spółką publiczną, w ramach której przeprowadzono kilkadziesiąt inwestycji zakończonych wprowadzeniem spółek portfelowych do Alternatywnego Systemu Obrotu i na GPW. Jako założyciel i zarządzający Kancelarią posiadającą od 2008 roku status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, prowadził procesy przekształceniowe, emisyjne oraz upublicznienie spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW. W 2011 uzyskał imienną licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

 

 

Komitet Audytu w składzie:

Piotr Augustyniak – Przewodniczący KA
Tadeusz Wesołowski – Członek KA
Tomasz Markowski – Członek KA