Relacje Inwestorskie » Spółka » Strategia rozwoju

Strategia Grupy Cormay zakłada systematyczne poszerzanie oferty i dostosowanie jej do bieżących potrzeb rynku diagnostyki laboratoryjnej przy niekwestionowanej jakości oferowanych wyrobów i niezmiennie wysokim poziomie świadczonych usług.

Strategia Grupy Cormay zakłada stabilny wzrost core biznesu, obejmującego:

  • Produkcję i dystrybucję odczynników diagnostycznych,
  • Dystrybucję światowej klasy aparatury do diagnostyki laboratoryjnej,
  • Prowadzenie działalności R&D w zakresie nowych technologii diagnostycznych, zmierzającej do produkcji i dystrybucji nowych typów analizatorów,
  • Zwiększanie skali działalności poprzez wejście na nowe segmenty produktowe oraz nowe rynki (USA) i powiększanie sieci dystrybucji, w tym wykorzystanie kanałów sprzedaży OEM.

Jednym z filarów strategii rozwoju PZ Cormay jest uruchomienie produkcji i dystrybucji nowych analizatorów. W ocenie władz PZ CORMAY wprowadzenie do oferty nowych analizatorów pozwoli Spółce na skokowy wzrost działalności.