Flavio Finotello
Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Absolwent Uniwersytetu w Melbourne, posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach z branż chemicznej i hi-tech. Flavio Finotello swoją karierę rozwijał m.in. w spółkach z grupy Imperial Chemical Industries oraz w australijskiej spółce Varian. Od końca lat 90 związany z Linde Group. W swojej dotychczasowej karierze Flavio Finotello odpowiadał m.in. za rozwijanie sprzedaży, w tym wprowadzanie produktów na nowe rynki. Członek Zarządu PZ Cormay S.A. od września 2017 roku, a od marca 2022 roku Wiceprezes Zarządu.

 

Wojciech Suchowski
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (Zarządzanie Finansami). Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. W latach 2002-2012 pracował w Grupie KCI. Od 2008 do 2011 r. dyrektor finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu w spółce publicznej Ponar Wadowice S.A. W latach 2009-2010 był prezesem zarządu Ponar Real Estate Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 r. dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. (Belgia). W latach 2013-2014 był członkiem zarządu i zastępcą dyrektora generalnego w spółce FUGO S.A. oraz członkiem Zarządu w Fugo Odlew Sp. z o.o. Podczas pełnienia funkcji w zarządach spółek notowanych na GPW brał udział w procesach restrukturyzacji. Od 2015 r. pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Orphée SA. Od sierpnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu PZ Cormay S.A.