Janusz Płocica
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Inżynieria materiałowa) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing). Posiada bogate doświadczenie menadżerskie. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w: Procter&Gamble i Trinity Management. W latach 1999 – 2002 był prezesem Vistula S.A., następnie w okresie 2002 – 2005 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A.  Od 2005 do 2014 r. prezes Zelmer S.A. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów Diesse Diagnostica Senese SpA. Od 2015 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA. Od sierpnia 2014 r. Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.

Wojciech Suchowski
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (Zarządzanie Finansami). Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. W latach 2002-2012 pracował w Grupie KCI. Od 2008 do 2011 r. dyrektor finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu w spółce publicznej Ponar Wadowice S.A. W latach 2009-2010 był prezesem zarządu Ponar Real Estate Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 r. dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. (Belgia). W latach 2013-2014 był członkiem zarządu i zastępcą dyrektora generalnego w spółce FUGO S.A. oraz członkiem Zarządu w Fugo Odlew Sp. z o.o. Podczas pełnienia funkcji w zarządach spółek notowanych na GPW brał udział w procesach restrukturyzacji. Od 2015 r. pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Orphée SA. Od sierpnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu PZ Cormay S.A.

Flavio Finotello
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu w Melbourne, posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach z branż chemicznej i hi-tech. Flavio Finotello swoją karierę rozwijał m.in. w spółkach z grupy Imperial Chemical Industries oraz w australijskiej spółce Varian. Od końca lat 90 związany z Linde Group, początkowo jako business manager w BOC Gases, a od połowy pierwszej dekady XX wieku kierując działem gazów specjalnych w regionie Europy Wschodniej Linde Group. W swojej dotychczasowej karierze Flavio Finotello odpowiadał m.in. za rozwijanie sprzedaży, w tym wprowadzaniu produktów na nowe rynki. Członek zarządu PZ Cormay S.A. od września 2017 roku.