Total Fundusz Inwestycji Zamkniętych kupił 1,3 mln akcji Cormaya po cenie 0,79 zł za sztukę. 

Według danych z raportu finansowego za I kwartał tego roku fundusz dysponował pakietem 13,8 mln akcji (17,9% w kapitale). Drugim znaczącym udziałowcem jest Nationale-Nederlanden OFE (6,4%).

Cormay pracuje nad wdrożeniem do sprzedaży nowych analizatorów, które mają być kluczowe do dalszego rozwoju. Biochemiczny analizator Equisse został już zarejestrowany w Szwajcarii, a prace rozwojowe nad jego drugą, istotnie tańszą wersją, weszły w kolejną fazę. Spóła oczekuje, że w okresie najbliższych 12 miesięcy będzie mogła zaoferować tę wersję laboratoriom na całym świecie. W tym samym okresie chce wejść na rynek z analizatorem hematologicznym Hermes Senior.

≪ Wróć do listy wpisów