Miniony kwartał przyniósł znaczący postęp w realizacji strategicznych projektów. Analizator biochemiczny Equisse (w drugiej wersji, istotnie tańszej) może trafić do masowej sprzedaży już w połowie 2019 roku. W III kwartale spółka wzmocniła zespół sprzedażowo-marketingowy. Według prezesa Cormaya wyniki sprzedaży w pierwszej części IV kwartału 2018 roku pozwalają pozytywnie myśleć o całym kwartale, a także wynikach w kolejnym roku.

W III kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody Cormaya wyniosły 14,9 mln zł i były zbliżone do osiągnięcia z analogicznego okresu 2017 roku. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 5,8 mln zł wobec 6,4 mln zł z poprzedniego roku. Na poziomie netto była strata w wysokości -1,3 mln zł (rok wcześniej strata -1,5 mln zł). Po trzech kwartałach 2018 roku przychody sięgnęły blisko 50 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży 19,5 mln zł, a strata netto wyniosła -1,4 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiedni 56,1 mln zł, 21,5 mln zł i -2,7 mln zł.

– Wyniki finansowe minionego, wakacyjnego kwartału nie odzwierciedlają bieżącego biznesowego potencjału grupy oraz perspektyw dla wzrostu jej wartości w kolejnych okresach. Po pierwszych silnych sprzedażowo kwartałach roku doświadczyliśmy sezonowego spowolnienia sprzedaży. Na wysokość wyników negatywnie wpłynęła niższa od oczekiwanej sprzedaż na kilku rynkach, w tym w Chinach, Iranie, Brazylii i Meksyku. W połączeniu z rosnącymi kosztami osobowymi grupy oraz niekorzystnym wpływem wydarzeń jednorazowych czynniki te przesądziły o będącym poniżej oczekiwań rezultacie finansowym. Jednocześnie spółka w tym okresie zarejestrowała produkty hematologiczne w Rosji, co w ostatnich dwóch latach było jedną z głównych barier wzrostu na tym rynku. W trzecim kwartale wzmocniliśmy znacząco zespół sprzedażowo-marketingowy, a wyniki sprzedaży w pierwszej części czwartego kwartału 2018 roku pozwalają nam pozytywnie myśleć nie tylko o jego wynikach, ale także wynikach w kolejnym roku – ocenia w raporcie za III kwartał Janusz Płocica, prezes Cormaya.

Zarząd zwraca uwagę, że III kwartał przyniósł znaczący postęp w realizacji strategicznych projektów. Jednocześnie wskazuje, iż pierwsze z analizatorów biochemicznych Equisse, które od kilku miesięcy pracowały w komercyjnych laboratoriach w Polsce, potwierdziły swoje komercyjne atuty. Przed miesiącem trafiły do zagranicznych odbiorców, rozpoczynając de facto drugą fazę komercjalizacji urządzenia, w której będzie ono oferowane odbiorcom na całym świecie.

– Prace nad drugą, istotnie tańszą wersją analizatora przebiegają zgodnie z planem, zakładającym wprowadzenie go do masowej sprzedaży już w połowie 2019 roku. W ramach projektu Hermes Senior, przezwyciężywszy technologiczne wyzwania, które opóźniły komercjalizację analizatora, ponownie wkroczyliśmy w etap walidacji wewnętrznej. Jej pozytywne zakończenie pozwoli nam na niezwłoczną zewnętrzną walidację analizatora, której pozytywne zakończenie daje szansę na uzyskanie rejestracji urządzenia jeszcze w tym roku – dodaje prezes Cormaya.

W październiku biotechnologiczna spółka pozyskała z nowej emisji akcji 7 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje w analizatory. Akcje nabyli m. in. Total FIZ (3,55 mln sztuk), prezes Janusz Płocica (1 mln), Tadeusz Wesołowski z Rady Nadzorczej i Wojciech Suchowski z zarządu (po 100 tys.) oraz Krzysztof Rudnik (200 tys. sztuk).

– Środki te umożliwią dokończenie prac nad analizatorami oraz rozpoczęcie ich globalnej komercjalizacji. Grupa Cormay jest dziś u progu przełomu. Najbliższy rok ma szansę przynieść długo oczekiwane korzystne rozstrzygnięcia w szeregu strategicznie istotnych obszarów. Wierzymy, iż wytężona praca całego zespołu Grupy Cormay już niebawem przyniesie satysfakcjonujące nas wszystkich rezultaty – wskazuje Janusz Płocica.

Innym źródłem wpływów może być sprzedaż udziałów w spółce w Diesse Diagnostica Senese. W tym celu pod koniec września podpisano list intencyjny. Potencjalny nabywca przeprowadzi proces badania due diligence Diesse (podmiot współkontrolowany przez Orphee – 45% udziałów w kapitale i 50% na walnym) i później podjąć ostateczną decyzję. List intencyjny daje wyłączność na prowadzenie badania i negocjacji na 6 tygodni. Jeśli po tym okresie potencjalny nabywca potwierdzi warunki transakcji uzgodnione w liście intencyjnym, wyłączność zostanie przedłużona do 15 stycznia 2019 r. Włoska spółka zajmuje się diagnostyką immunologiczną. Diesse zamknęła pierwsze półrocze 2018 roku poprawą wyników.

– W ramach procesu uwalniania kapitału zamrożonego w akcjach włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese w ostatnich miesiącach uczyniliśmy duży krok w kierunku dezinwestycji, osiągając z jednym zainteresowanych inwestorów porozumienie ws. wyłączności negocjacyjnej i zgody na due dilligence Diesse – czytamy w raporcie kwartalnym Cormaya.

≪ Wróć do listy wpisów