Relacje Inwestorskie » Walne zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia PZ Cormay SA przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PZ Cormay SA z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w spółkach publicznych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PZ CORMAY S.A.

Walne Zgromadzenia PZ Cormay S.A.

05/07/2016

Komunikat Zarządu