Janusz Płocica, w związku z pomyślnym zakończeniem procesu restrukturyzacji i reorganizacji Grupy CORMAY, 18 marca br. przekaże stery w firmie. Cele Grupy pozostają niezmienne – dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży m.in. dzięki poszerzaniu oferty produktowej oraz wzrost rentowności biznesu GK CORMAY.

– W imieniu Rady Nadzorczej, Pracowników oraz Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. pragnę podziękować Panu Januszowi Płocicy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i kluczowy wkład w udaną transformację Grupy w ostatnich 7 latach. Grupa CORMAY jest dziś firmą o stabilnych fundamentach organizacyjnych, biznesowych i finansowych, mającą duży potencjał wzrostu w kolejnych latach. Zmiana na stanowisku Prezesa Spółki nie zmienia naszych priorytetów – chcemy dalej dynamicznie rozwijać się na globalnym rynku diagnostyki IVD, jeszcze skuteczniej wykorzystując potencjał systematycznie wzmacnianej oferty produktowej – informuje Tomasz Markowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZ CORMAY.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu jest związana z pomyślnym zakończeniem procesu restrukturyzacji Grupy. Jestem przekonany, że Grupa CORMAY ma wszelkie predyspozycje ku temu, by w kolejnych latach umacniać swoją pozycję biznesową, z korzyścią dla wszystkich jej interesariuszy – komentuje Janusz Płocica, Prezes Zarządu CORMAY.

≪ Wróć do listy wpisów